آخرین خبرها

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه پانزدهم ۹۵/۷/۶ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی           جلسه ۱۵ سه شنبه ۶/۷/۹۵ محصل کلمات تا بدین جا در کلمات اخوند و مرحوم نائینی ـ به غیر از اشکال آقاضیاء ـ این شد که این عبارت به مقتضی ظهور خودش یا ظهور فقرات دیگر، دال بر استصحاب نیست. (که پاسخ اشکالات مرحوم صدر به مرحوم نائینی نیز در جلسات قبل ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه پانزدهم ۹۵/۷/۶ (تقریر۱)

20150817_112811

دانلود فایل متنی دانلود فایل صوتی بسم الله الرحمن الرحیم جمع بندی بحث محصل کلماتی که تا به اینجا مطرح کردیم غیر از کلام مرحوم آقاضیاء این بود که ظهور روایت مکاتبه، در استصحاب است ولی باتوجه به سائر روایات غرض از این روایت استصحاب نیست بلکه ممکن است که مراد از آن این باشد که حکم ماه رمضان این ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه سیزدهم ۹۵/۷/۶ (تقریر۲)

633098

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم اشکالی که مرحوم خوئی به مرحوم شیخ بیان کردند، چون کلام مرحوم شیخ اجمال دارد، بنابر یک احتمال اشکال ایشان وارد است. اجمالا در موردی که بائع و مشتری قدرت بر تسلیم و تسلّم در مدتی که لایتسامح عرفا ندارند و مشتری به این مطلب علم دارد، اشکال مرحوم خوئی بر ایشان وارد ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه چهاردهم ۹۵/۷/۵ (تقریر۱)

20150817_112811

دانلود فایل متنی دانلود فایل صوتی بسم الله الرحمن الرحیم کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقاضیاء را در ارتباط با مکاتبه­ی کاشانی مطرح کردیم و بیان کردیم که اشکال مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به یک مطلب می رسد اگرچه که به دو بیان مطرح شده است. محصل اشکال این است که این روایت بنفسه ظهور در ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه دوازدهم ۹۵/۷/۵ (تقریر۲)

633098

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم در بحث بیع صرف وسلم مبنای مرحوم نائینی تضعیف شد و مبنای مرحوم شیخ تقویت شد. بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام در کتاب البیع مبنای مرحوم نائینی را پذیرفته اند و اینگونه تقریر کرده اند که اگر در بیع صرف مشتری متعذر از تسلّم مال باشد یا اینکه بائع متعذر از تسلیم ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه دهم ۹۵/۷/۳ (تقریر عربی)

633098

دانلود فایل متنی المجلس العاشر: ۲۲ ذی الحجه ۱۴۳۷ (۳/۷/۱۳۹۵) و یجب التنبیه بأنّا ان قلنا بکاشفیه الإجازه عن الصّحه حقیقه یمکن توهّم عدم ورود هذا الاشکال من سید الخویی علی الشیخ، لأنّ الاجازه یکشف عن انتساب العقد من أوّل الأمر الی البایع، ولا یقدر المشتری قبل الإجازه علی تسلّم المبیع کذا لایمکن للبایع تسلّم الثمن من المشتری، لکنّه یمکن ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه سیزدهم ۴/۷/۱۳۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۱۳ یکشنبه ۴/۷/۹۵ کلام مرحوم آخوند در تقریب دلالت روایت بیان شد اشکال مرحوم نائینی در دلالت روایت بر استصحاب مرحوم نائینی هم اشکالی دارد که روح و مغز آن به شبیه کلام آخوند است در این جهت که این روایت فی نفسه ظهور روشنی بر استصحاب ندارد و از طرفی قرینه هم بر ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه سیزدهم ۹۵/۷/۴ (تقریر۱)

20150817_112811

دانلود فایل متنی دانلود فایل صوتی بسم الله الرحمن الرحیم فرمایش مرحوم آخوند را مطرح کردیم و باتوجه به اشکالی که بعضی به فرمایش مرحوم آخوند داشتند مبنی بر اینکه اگر این روایت در استصحاب ظهور دارد، روایات منفصل دیگر نمی تواند تاثیری در این روایت داشته باشد؛ تقریبی از کلام مرحوم آخوند بیان کردیم که این اشکال به کلام ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه نهم ۹۵/۶/۳۱ (تقریر عربی)

633098

دانلود فایل متنی المجلس التاسع: ۱۹ ذی الحجه ۱۴۳۷ (۳۱/۶/۱۳۹۵) الفرع الرابع: یختصّ هذا الشرط بزمن استحقاق المشتری علی تسلّم المبیع، فعلیه اذا اشترط مثلا فی البیع تسلیم المبیع بعد مده شهر، فلا یشترط تمکّن البایع من التسلیم حین عقد البیع، بل یشترط قدرته فی زمان استحقاق المشتری علی التسلّم، بل لایکفی أیضا قدره البایع حین العقد اذا لم یکن ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه هشتم ۹۵/۶/۲۹ (تقریر عربی)

633098

دانلود فایل متنی المجلس الثامن: ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۷ (۲۹/۶/۱۳۹۵) فصل: فروع اشتراط قدره التسلیم: الفرع الأول: لا یکفی تمکّن غیر المتبایعین علی المال. ثمّ إنّ هذا الشرط أی القدره على التسلیم إنّما یعتبر بالنسبه إلى من ینتسب إلیه العقد و یصیر العقد عقداً له و لا اعتبار لقدره الأجنبی و عدم قدرته فعلیه اذا کان الأجنبی قادرا علی تحصیل ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه هفتم ۹۵/۶/۲۷ (تقریر عربی)

633098

دانلود فایل متنی المجلس السابع: ۱۵ ذی الحجه ۱۴۳۷ (۲۷/۶/۱۳۹۵) لا یقال أنه یمکن استصحاب عدم احتمال الخطر فی المقام، لأنا نقول أنّه مع احتمال عدم القدره یکون وجود الخطر قطعیا و لا یکون مشکوکا نعم القدره علی التسلیم یکون مشکوکا. فتحصّل من کلام السید الخویی أن الشرط المستفاد من الروایه النبویّ المشهور هو اشتراط عدم الغرر و فی صوره ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه ششم ۹۵/۶/۲۴ (تقریر عربی)

633098

دانلود فایل متنی المجلس السادس: ۱۲ ذی الحجه ۱۴۳۷ (۲۴/۶/۱۳۹۵) اعترف السید الخویی بکلام الشیخ الأنصاری بأنّه لا ثمره بین أن نقول بشرطیه القدره أم نقول بمانعیّه العجز فی المعامله لکن لوجوب احراز المانعیّه الشرطیّه، و تفصیل الکلام فی المقام: أنّ الشکّ فی القدره على التسلیم وعدمها تاره یکون من جهه الشبهه الحکمیه المفهومیه و أخرى من جهه الشبهه الموضوعیه. ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجم ۹۵/۶/۲۳ (تقریر عربی)

633098

دانلود فایل متنی المجلس الخامس: ۱۱ ذی الحجه ۱۴۳۷ (۲۳/۶/۱۳۹۵) السید الخویی: لا یرد هذه الاشکالات علی صاحب الجواهر الا الاشکال الثالث لکن مع تفصیل فیه أیضا. یمکن تصویر جریان الاستصحاب فی صوره عدم المانع دون الشرط، و ذلک فی ما اذا لم یکن الحاله السابقه معلومه مثل صوره عدم العلم بالحاله السابقه أو صوره توارد الحالتین فی مورد واحد، ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه یازدهم ۹۵/۷/۴ (تقریر۲)

633098

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم بیان کردیم که مرحوم شیخ فرمود: قدرت بر تسلیم در مواردی شرط است که قبض شرط صحت عقد نباشد مثل بیع صرف و سلم که قبض شرط صحت آنهاست. حال اگر بیع صرف واقع شود در حالی که شخص قدرت بر تسلیم آن ندارد، بر فرض که بعدا به صورت اتفاقی قدرت بر ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه دهم ۹۵/۷/۳ (تقریر۲)

633098

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم صحبت در این بود که اگر بیع فضولی واقع شود، در بیع فضولی در هنگام عقد شرط نیست عوض و معوض مقدور التسلیم باشد زیرا قدرت بر تسلیم برای کسی است که عقد منتسب به اوست. البته بیان کردیم که این کلام مرحوم خوئی در صورتی است که ما قائل به قول کشف ... بیشتر بخوانید »