آخرین خبرها

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و هشتم ۹۵/۱۰/۱۹ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی      بسم الله الرحمن الرحیم خارج فقه استاد مروارید حفظه الله جلسه پنجاه و هشتم ۱۹/۱۰/۹۵ مبحث ربا/ تعریف/ ربا در لغت؛ ربا در اصطلاح بحث ربا فصل اول: تعریف ربا جهت اول: ربا در لغت در لغت ربا به معنای زیاده و نمو و ارتفاع می باشد. در لسان العرب آمده است: رَبا ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و هشتم ۹۵/۱۰/۱۹

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی   بسم الله الرحمن الرحیم خارج اصول استاد مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و هشتم ۱۹/۱۰/۹۵ اوامر/ صیغه امر/ مره و تکرار مره و تکرار آیا امر به طبیعی دلالت بر مره یا تکرار دارد یا دال بر هیچ یک نیست؟ همان طور که متاخرین تعرض کردند، فرمودند، امر هیئتا و مادتا نه بر ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه شصت و یکم ۱۵/۱۰/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۶۱ چهارشنبه ۱۵/۱۰ استصحاب کلی قسم سوم کلام آخوند در این قسم شک در باقی کلی ناشی از بقاء همان فردی که کلی در ضمن آن محقق شده نیست، بلکه یقین به ارتفاع آن فرد وجود دارد و شک در بقاء کلی به خاطر شک در وجود فرد دیگر از همان کلی است، که موجود ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه شصتم ۱۴/۱۰/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۶۰ سه شنبه ۱۴/۱۰ شبهه عبائیه مطرح شد و جواب هایی به آن نیز بیان شد، بیان دیگری در جواب از این اشکال از فوائد مرحوم نائینی بیان شده و ایشان اشکال را ناشی از خلط بین کلی قسم ثانی و فرد مردد می داند که توضیح کلام ایشان مثل کلام مرحوم خوئی که ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه پنجاه و نهم ۱۳/۱۰/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۵۹ دوشنبه ۱۳/۱۰ بحث در استصحاب فرد مردد بود و همه آنچه بیان شد طبق همان مثالی که در استصحاب کلی قسم دوم بیان شد، بود، و الا ممکن است فرضی از استصحاب فرد مردد بیان شود، که مثلا اشکال یقین سابق در آن وجود نداشته باشد، لذا اشکالات طبق همان مثال و فرض است ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و چهارم ۹۵/۱۰/۱۳ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی (به زودی) دریافت فایل متنی     بسم الله الرحمن الرحیم خارج فقه استاد مروارید حفظه الله جلسه پنجاه و چهارم ۱۳/۱۰/۹۵ شرایط العوضین/ علم به عوضین صحبت در آثار بیع کلی فی المعین و بیع کسر مشاع بود. مرحوم شیخ مطلبی را مطرح کردند[۱] که می توان آن را از آثار این دو بیع دانست که دیروز ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و چهارم ۹۵/۱۰/۱۳

633098

دریافت فایل صوتی (به زودی) دریافت فایل متنی   بسم الله الرحمن الرحیم خارج اصول استاد مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و چهارم ۱۳/۱۰/۹۵ اوامر/ صیغه امر/ واجب تعبدی و توصلی   اشاره به برخی عناوین تعبدیه در فقه و علل مثبته تعبدیت در آن ها طهارات ثلاث معروف در فقه تعبدیت این طهارات است. اجمالا وضو باید برای خدا ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه پنجاه و هشتم ۱۲/۱۰/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۵۸ یکشنبه ۱۲/۱۰ بحث در استصحاب فرد مردد بود که هم به لحاظ یقین سابق و هم به لحاظ شک لاحق مورد اشکال قرار گرفت، و در مورد شک لاحق گفته شد که اگر واقع حدث را ـ با غمض عین از اشکال در یقین سابق، ـ بخواهیم استصحاب کنیم، شک لاحق وجود ندارد، ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه پنجاه و هفتم ۱۱/۱۰/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۵۷ شنبه ۱۱/۱۰/۹۵ استصحاب فردد مردد توضیحاتی در مورد کلی طبیعی، فرد و فردد مردد منشأ استصحاب فرد، همان سخنی است که قبلا بیان شد که در جریان استصحاب باید دید اثر روی کلی بار شده یا فرد، و فرض این است که در اینجا قرار است آثار مخصوص یکی از دو فرد استصحاب شود. ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و سوم ۹۵/۱۰/۱۲ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی   بسم الله الرحمن الرحیم خارج اصول استاد مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و سوم ۱۲/۱۰/۹۵ اوامر/ صیغه امر/ واجب تعبدی و توصلی   مقتضای اصل عملی در شک در تعبدیت موضوعات الاحکام مطلبی در ادامه بحث جاری باقی است که باید مطرح شود. بحث از این بود که مقتضای اصل عملی عند الشک ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه پنجاه و دوم ۹۵/۱۰/۱۱ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی     بسم الله الرحمن الرحیم خارج فقه استاد مروارید حفظه الله جلسه پنجاه و دوم ۱۱/۱۰/۹۵ شرایط العوضین/ علم به عوضین صحبت در اقسام بیع بعض اجزاء بود. در رابطه با اصل شرکت و ماهیت آن صحبت شد. کسر مشاع هم کسری است که در کل مال اشاعه دارد و در هر جزئی از ... بیشتر بخوانید »