آخرین خبرها

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه بیست و چهارم ۹۵/۸/۴ (تقریر۱)

20150817_112811

دانلود فایل متنی دانلود فایل صوتی بسم الله الرحمن الرحیم روایت هشتم: روایت عبدالله بن سنان روایت دیگری که مرحوم نائینی و دیگران برای حجیت استصحاب مطرح کرده اند، روایت عبدالله بن سنان است که اکثر قریب به اتفاق دلالت آن بر استصحاب را قبول کرده اند و فقط بعضی مثل مرحوم تبریزی اصل دلالت را قبول ندارد و همچنین ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیست و دوم ۹۵/۸/۴ (تقریر۲)

633098

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم کلام مرحوم خوئی را در ارتباط با روایت رفاعه بیان کردیم و کلام ایشان را از مصباح الفقاهه نقل کردیم. کلام مرحوم خوئی در تنقیح متن کلام ایشان در التنقیح این چنین است: والصحیح أن یقال: إنّ الروایه لا تحتاج إلى التأویل وأنّها ناظره إلى ما هو المتعارف بین أهل السوق سیّما الحمّالین ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه بیست و چهارم ۹۵/۸/۴(تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۲۴ سه شنبه ۴/۸ روایت عبدالله بن سنان در اعاره ثوب به ذمی «روایه عبد اللَّه بن سنان فیمن یعیر ثوبه الذمی و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر قال فهل علی أن أغسله قال علیه السلام لا لأنک أعرته إیاه و هو طاهر» در رابطه با دلالت روایت بر استصحاب ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیست و دوم ۹۵/۰۸/۰۴ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی (فایل صوتی این جلسه مرکب از درس اصول و فقه معظم له می باشد) دریافت فایل متنی     بسم الله الرحمن الرحیم شرایط العوضین/ علم به عوضین توضیح و تکمیل کلام مرحوم خویی در رابطه با روایت رفاعه صحبت در صحیحه رفاعه بود که مرحوم خویی فرمودند این روایت احتیاج به تأویل ندارد. ایشان فرموده اند: والصحیح أن ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیست و دوم ۹۵/۰۸/۰۴

633098

دریافت فایل صوتی (فایل صوتی این جلسه، مرکب از درس اصول و فقه معظم له می باشد) دریافت فایل متنی   بسم الله الرحمن الرحیم اوامر/ صیغه امر/ واجب تعبدی و توصلی گفته شد برخی از موارد و صور، از محل بحث مباشرت و تسبیب خارج است. این بحث تنها در جایی مطرح می شود که شک ما تنها در این ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد سید حسن مرتضوی (زید عزه) جلسه بیست و چهارم ۹۵/۸/۳

آیت-الله-حاج-سید-حسن-مرتضوی-شاهرودی-15

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم قرینه اول و دوم صاحب حدائق توضیحا و جوابا بیان شد. قرینه سوم اشکالش این است که اولا اکثر محققین به ظاهر روایت عمل کرده اند و مطلقا قائلند که حج عامد صحیح است (چه وقوف در عرفه صورت گرفته باشد و چه وقوف در عرفه صورت نگرفته باشد) و ثانیا گر چه ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد سید حسن مرتضوی (زید عزه) جلسه بیست و سوم ۹۵/۸/۲

آیت-الله-حاج-سید-حسن-مرتضوی-شاهرودی-15

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه گذشته بیان شد که صاحب حدائق، موضوع معتبره مسمع[۱] را فقط جاهل می دانند و برای اثبات این مدعا به سه قرینه تمسک کرده اند که قرینه اول در جلسه گذشته بیان شد. قرینه دوم: اگر معتبره مسمع، به آن نحو که مشهور می گویند که مراد صحت حج عامد است ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه بیست و سوم ۹۵/۸/۳ (تقریر۱)

20150817_112811

دانلود فایل متنی دانلود فایل صوتی بسم الله الرحمن الرحیم بزرگان اتفاقا دارند بر اینکه اگر ما باشیم و «کل شیء طاهر» بر حکم واقعی دلالت می کند زیرا این حکم بر عناوین اولیه بار شده است الا اینکه تقریبا همه متفقند به اینکه ذیل این روایت یعنی «حتی تعلم …» قرینه­ی متصله­ی بر خلاف این مطلب است. نظر نهایی ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیست و یکم ۹۵/۸/۳ (تقریر۲)

633098

دانلود فایل متنی بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم امام در مورد روایتی که در آن «کره» آمده است، فرموده: با استفاده از قرائن و مناسبت حکم و موضوع از آن فساد استفاده می شود. روی هم رفته مسأله مشکل است و نمی توان اطمینان حاصل کرد ولو احتمال دارد روایتی که در آن لفظ «فاسد» به کار رفته، قرینه بر ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه بیست و سوم ۹۵/۸/۳(تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۲۳ دوشنبه ۳/۸ بحث در مفاد روایات بود که دلالت بر عدم مفاد ترکیبی بیان شد، پس باید یکی از آنها مفاد روایات باشد که البته در جلسه قبل مفاد روایات بر استصحاب به تنهایی نیز رد شد. کلام مرحوم نائینی در دلالت اخبار بر ثبوت حکم ظاهری ایشان می فرماید: اینکه اگر به عبارت ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیست و یکم ۹۵/۰۸/۰۳ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی     بسم الله الرحمن الرحیم شرایط العوضین/ علم به عوضین استدراک: کلام مرحوم امام را در مورد روایتی که در آن لفظ کره آمده است مطرح نکردیم، ایشان فرموده اند با استفاده از قراین و مناسبت حکم و موضوع، از کره فساد و بطلان استفاده می شود. روی هم رفته مسأله مشکل می شود ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیست و یکم ۹۵/۰۸/۰۳

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی   بسم الله الرحمن الرحیم اوامر/ صیغه امر/ دلالت بر وجوب/ واجب تعبدی و توصلی بعد از ذکر معانی توصلی، بحث بعد در این است که مقتضای اطلاق امر چیست؟ اطلاق مقتضی توصلیت است یا تعبدیت یا هیچ کدام تا نوبت به اصل عملی برسد؟ طبق تقسیم ما، فعلا توصلیت به معنای اول را ... بیشتر بخوانید »

درس خارج فقه استاد شیخ مهدی مروارید (زید عزه) جلسه بیستم ۹۵/۰۸/۰۲ (تقریر۱)

633098

دریافت فایل صوتی دریافت فایل متنی     بسم الله الرحمن الرحیم شرایط العوضین/ علم به عوضین   استدراک در مورد روایت دیروز که سند آن مورد بحث واقع شد، بعضی احتمالاتی که دیروز گفته شد بسیار ضعیف بود. علی که در روایت آمده است مسلما علی بن ابراهیم نیست چرا که او از حیث طبقه اصلا موخر از محمد بن ... بیشتر بخوانید »